dbaMY o chorych i ubogich Kongijczyków

Pierwsi sercańscy misjonarze wyjechali do Kongo (dawnego Zairu) w 1970 r. Od tego czasu posługują w Afryce, głosząc Słowo Boże i wspierając lokalną ludność w trudnej, pełnej niepokojów codzienności. Każdy dzień to wyzwanie rzucone nie tylko problemom „duchowym”, ale także materialnym.

Biedna, bogata Afryka… Podobnie jak wiele krajów tego kontynentu, Kongo jest rejonem ekonomicznych absurdów i społecznych kontrastów. Z jednej strony głód, skrajne ubóstwo i wysoka umieralność, spowodowana brakiem dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej; z drugiej bogate złoża cennych surowców (diamentów, miedzi, kobaltu, „czarnego złota” – ropy naftowej, koltan), z których ochoczo (i często bezwzględnie) czerpią korporacje z krajów wysokorozwiniętych oraz luksusowe życie niewielkiego procenta Afrykańczyków zaangażowanych we współpracę „z zachodem”.

Wysoko w górach, w kongijskiej prowincji Nord Kivu leży miejscowość Butembo, w której to misję ewangelizacyjną podjęli Sercanie. Tereny Nord Kivu od wielu lat są miejscem konfliktów. Brak szpitali, choroby i niedożywienie – to smutna rzeczywistość, z którą mierzy się lokalna społeczność. W wyniku wewnętrznych niepokojów, ale także na skutek „okradania” Republiki przez bogate kraje, w Butembo brakuje punktów medycznych z podstawowym wyposażeniem. Wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród maleńkich dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych  panuje wysoka umieralność.  To głównie z myślą  o nich ma powstać Przychodnia Zdrowia Jana Pawła II, którego pontyfikat był wyrazem głębokiej troski o osoby chore i cierpiące.

182d7e5d95681ddd68fcd419e9364697485cdf71!13303327

Przychodnia będzie nie tylko (pierwszym w regionie) pomnikiem z okazji kanonizacji Papieża Polaka, ale przede wszystkim ośrodkiem, w którym otoczy się opieką medyczną i profilaktyką zdrowotną całe rodziny. Aby sfinansować projekt, konieczne są środki – około 200 tys. zł. Parafianie Butembo (w 90% katolicy) zadeklarowali chęć pomocy w budowie. Żyją na skraju ubóstwa, nie mają pieniędzy (przeciętny dochód to około 40 dolarów na miesiąc), ale ofiarowują pełne zaangażowanie i „ręce gotowe do pracy”. Włączmy się dzieło budowy Przychodni, wspierając je ofiarami na zakup materiałów budowlanych, wyposażenia, medykamentów.

Kongijczycy są bardzo solidarni  i życzliwi. W każdą niedzielę, oprócz ofiary pieniężnej, parafianie przekazują  dla księży płody rolne. Bywa i tak, że kiedy jeden Misjonarzy jest chory, przychodzą nas odwiedzić z ofiarą na zakup lekarstw. Wspólnie (ze składek parafialnych) udało nam się zbudować salę parafialną, odbudować wiele zniszczonych kaplic, otworzyć kilka nowych szkół. Teraz priorytetem jest Przychodnia… – opowiada ks. Paweł Słowik, Sercanin, który posługiwał w Butembo.

Dla nas liczy się każdy grosz. Koszt inwestycji jest ogromny, ale wierzymy, że za jakiś czas Przychodnia JP II przyjmie pierwszych pacjentów i pomoże w przyjściu na świat wielu maleńkim Kongijczykom – dodaje ks. Jakub Snopcovschi scj, obecnie  mieszkający w Butembo.

Chcesz pomóc?

Wesprzyj regularną ofiarą budowę Przychodni Zdrowia Jana Pawła II w Kongo – każda wpłata to cegiełka (ta symboliczna i rzeczywista). Wpłata 30 zł to worek cementu.

Sekretariat  Misji  Zagranicznych Księży Sercanów
ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku PLN:  79 1600 1462 1847 3641 5000 0008
Nr rachunku $: PL 52 1600 1462 1847 3641 5000 0009
Nr rachunku EURO: PL 41 1600 1462 1847 3641 5000 0013
IBAN: PL 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008    BIC: PPAB PLPK

DziękujeMY!

Fot. na sliderze Anna Warchoł.

zbieramto.pl | dla misji i środowiska - Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Nr rachunku PLN: 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008
Nr rachunku $: PL 52 1600 1462 1847 3641 5000 0009 EURO: PL 41 1600 1462 1847 3641 5000 0013
Dla przelewów w innych walutach: IBAN: PL 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008 BIC: PPAB PLPK